Duurzame stad

Energietransitie

Een van de grootste en meest urgente maatschappelijke opgaven is de energietransitie. Zo’n verandering die ieder huishouden en bedrijf in Nederland raakt, hebben we eerder gehad. Toen we van kolen overgingen op aardgas. Koken, douchen en verwarming van een huis of bedrijf gaat straks niet meer op aardgas.

Energietransitie is het omschakelen van aardgas naar een duurzame energiebron waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. De energietransitie is een grote en complexe opgave. Daarom is dit onderwerp onderverdeeld in subonderwerpen: Schone warmte, Energiebesparing en Duurzame opwek. Samenwerking is de succesfactor in deze opgave. De opgave is van en voor iedereen: inwoners, bedrijven, partners en andere stakeholders, lokaal maar ook regionaal. Via Puur Hoorn informeren we je over de energietransitie en hoe we samenwerken op de onderwerpen.

01 Schone warmte

02 Energiebesparing

03 Duurzame opwek

01 Schone Warmte

Wij zijn trots en zuinig op Hoorn. Én wij willen een duurzame gemeente die helemaal klaar is voor de toekomst. Onze ambitie is dat Hoorn klimaatneutraal is in 2040. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in Hoorn doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De warmtetransitie – de verandering van het gebruik van aardgas naar schone vormen van warmte – speelt hierin een grote rol.

Warmtetransitie in Hoorn

Hoe veranderen we naar schone warmte? In het jaar 2040 koken, douchen en verwarmen we ons huis op een duurzame manier. Dat is een grote klus en doen we stap voor stap. We bekijken welke oplossing er bij welke wijk logisch is en dat staat omschreven in de Transitievisie Warmte. Op basis van de huidige technieken en kennis herzien we dit document elke 5 jaar. Dat doen we samen met organisaties en bewoners.

Hoorn over op schone warmte

Er is ook een infographic gemaakt om bewoners bewust te maken van wat schone warmte voor hen betekent. Klik hier om de infographic te bekijken.

Energiesubsidie en duurzaamheidslening 2021

De gemeente wil het gemakkelijker maken voor inwoners om te investeren in een duurzame woning. Sinds 15 januari kunnen er weer aanvragen voor de energiesubsidie en duurzaamheidslening ingediend worden. Lees hier meer.

Webinar: Energie besparen

Op donderdag 21 januari organiseerde de gemeente Hoorn samen met Duurzaam Bouwloket een Webinar over slim energie besparen. Er werd verteld hoe je stapsgewijs je wooncomfort, de kwaliteit en de energieprestatie van je woning kunt verbeteren. Lees verder.

02 Energiebesparing

De beste energiebesparing is de energie die je niet gebruikt. Energie besparen is makkelijk als je weet waarop je moet letten. Dit is goed voor het milieu en voor je portomonnee. Met verschillende acties door advies en begeleiding in te zetten stimuleert gemeente Hoorn inwoners om hun energieverbruik te verlagen.

03 Duurzame opwek

We moeten uiteindelijk onze energiebronnen vernieuwen. Duurzame stad begeleidt in de verandering van opwerk uit fosiele brandstoffen naar duurzame warmte en elektriciteit uit grond, zon en wind.

Eerste lening uit Energiefonds verstrekt

Wethouder Samir Bashara: ‘Voor inwoners zijn er al heel wat subsidiemogelijkheden via het Rijk of de provincie. Voor het MKB en instellingen valt dit tegen. En dat terwijl er veel energie valt te besparen. Niet iedereen weet wat hij moet doen om zijn bedrijf te verduurzamen en welke mogelijkheden er zijn. Met het Energiefonds nemen we veel zorgen uit handen.’ Lees verder.

Collectieve inkoop zonnepanelen gaat door

Energie Combinatie West Friesland heeft een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen opgezet. Ze zijn nu een jaar verder en de actie loopt gewoon door. Nu in heel West Friesland! Lees verder.

Zonnepanelen in Hoorn

Benieuwd naar de cijfers over het aantal zonnepanelen in Hoorn van afgelopen jaren? Hieronder lichten we statistieken uit die gaan over potentie en realisatie van zonnepanelen in Hoorn. Scroll snel verder naar beneden

Uitgelicht | zonnepanelen tellen

Inzichten in zonnepanelen

Ieder jaar worden er in de gemeente luchtfoto’s gemaakt om te kijken hoe de stad verandert. Sinds kort worden deze ook door de gemeente gebruikt om zonnepanelen op daken mee te tellen. Graag delen we een aantal grafiekjes met jullie die een goed beeld geven van wat er is geplaatst in de gemeente door de jaren heen. De gemeente Hoorn heeft de ambitie om in 2022 inwoners, bedrijven en organisaties te stimuleren om gezamenlijk 150.000 zonnepanelen op de Hoornse daken te hebben. We zien dat het aantal zonnepanelen de laatste jaren sterker groeit en het grootste deel komt van huishoudens zelf. Dat is heel positief! Toch moet er nog een hoop gebeuren. We zitten nu namelijk op de 76.527 panelen.

Waar liggen kansen?

We zien ook waar kansen liggen. In welke wijk er nog veel plek is, waar er al veel is gedaan of welke parkeerplaatsen benut kunnen worden. Aankomend jaar gaan we via wijkaanpakken collectieve inkoop stimuleren, organisaties met geschikte daken benaderen en kijken welke parkeerplaatsen geschikt zijn voor zonnepanelen als afdak. Hiervoor gebruiken we de Park the sun App

Het totale energieverbruik van Hoorn over de jaren

Meten is weten

We doen ook metingen voor het energieverbruik, CO2 uitstoot en duurzame productie-methodes in Hoorn. Dit geeft inzicht voor de doelstellingen van het programma Duurzame stad. In 2022 willen we 23% duurzame energiebronnen hebben. Ook willen we dat er 5% energie is bespaard en 15% reductie is in CO2 uitstoot ten opzichte van 2018. In 2030 brengen we dit verder naar 57% duurzame energieproductie, 13% energiebesparing en 49% reductie in CO2 uitstoot.

De totale CO2 uitstoot van Hoorn over de jaren

Uitstoot

In de laatste jaren zien we een kleine daling in uitstoot. Vooral in woningen en comerciele dienstverlening was er een korte daling te zien. In 2017 tot 2018 bleef het weer gelijk.

De totale duurzame energieproductie van Hoorn over de jaren

Energie uit de zon is populair

Een duidelijk steigende lijn is de energieopwek uit de zon, die ook terug te vinden is in de eerste grafiek. Goed nieuws en vooral gedaan door inwoners zelf! Zonnepanelen worden steeds efficienter en betaalbaarder.

Ook de warmte-koudeopslag komt naar voren als een techniek die meer interesse kreeg en vol in ontwikkeling is. Het is ook een geschikte warmtevoorziener die zonder aardgas huizen kan verwarmen.