Duurzame stad

Klimaatverandering

& Biodiversiteit

Landurige droogte en hitte, wateroverlast en bodemdaling; zonder maatregelen zal klimaatverandering een steeds grotere impact krijgen op stad. We ontwikkelen een aanpak om die weerbaarheid in te bouwen in de (openbare) ruimte. Een groene omgeving helpt ook om wateroverlast van hoosbuien te verminderen en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Hoorn is rijk aan parken, plantsoenen en bomen. Verschillende planten- en diersoorten houden de natuur in balans en helpt de biodiversiteit. Ook groene tuinen helpen hierbij.

Duurzame mijlpaal

Westfriese gemeenten eensgezind in aanpak klimaatverandering

Hoe ver wil je gaan in het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering? De zeven Westfriese gemeenten hebben daar nu hetzelfde standpunt over ingenomen. Een mijlpaal in de regionale samenwerking (het Pact van Westfriesland) en een vruchtbaar vertrekpunt om op weg te gaan naar een klimaatbestendige regio in 2050. Extreme droogte, hitte, wateroverlast en bodemdaling; zonder maatregelen zal klimaatverandering een steeds grotere impact krijgen op onze leefomgeving. In 2017 werd het nationale ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gelanceerd. In een gecoördineerd programma bogen in heel Nederland regio’s zich over de vraag: hoe kunnen we onze omgeving zo inrichten dat de klimaateffecten zo beperkt mogelijk blijven? Ook Westfriesland pakte deze handschoen op.

Hoornse tuinen worden groener

Stichting Steenbreek, Stichting Deeltuinen en de gemeente Hoorn sloegen de handen ineen met de actie voor het vergroenen van tuinen. Inwoners werden uitgedaagd om ideeën in te sturen voor meer groen en minder steen in de tuin. Met groenere tuinen droegen we bij aan een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. En dat is hard nodig. Onder alle inzendingen werden, als blijk van waardering, 50 Elstar appelboompjes verloot. Steen eruit, plant of boom erin Het wordt steeds natter en warmer in de stad. Dat heeft negatief effect op mens, dier en natuur. In snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten. Gelukkig kunnen we hier samen wat aan doen. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen, helpt. Zo kan het water in de bodem zakken, daalt de temperatuur en wordt fijnstof afgevangen. Dieren vinden weer een leefgebied, het leven in de bodem verbetert en wij mensen voelen ons ook prettiger en gezonder.

Klimaatadaptatie in beeld

Westfriesland heeft gekozen voor ambitieniveau B bij het klimaatbestendig inrichten van de ruimte. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Hoe het op straatniveau zou kunnen uitpakken, zie je terug op dit plaatje.

Toegepaste groene maatregelen > Waterdoorlatende verharding bij parkeerplaatsen > Bomen > Tegels eruit: vergroening van tuinen > Hier en daar groene gevels >Verlaging van het groen bij de speelvoorziening (extra bergingscapaciteit voor water)

Toegepaste grijze maatregelen > Afkoppeling van afval- en regenwater > Vergroting capaciteit opvang regenwater > Hier en daar een regenton > Verlaging van het wegprofiel (bij zware regenbuien kan water op straat blijven staan, waardoor schade aan woningen wordt voorkomen) > Afvoergoten (op wegprofiel en van privaat terrein richting weg)

Klik hier voor de nieuwsbrief van de regio ook over klimaatadaptatie