Duurzame stad

Energietransitie

Een van de grootste en meest urgente maatschappelijke opgaven is de energietransitie. Zo’n verandering die ieder huishouden en bedrijf in Nederland raakt, hebben we eerder gehad. Toen we van kolen overgingen op aardgas. Koken, douchen en verwarming van een huis of bedrijf gaat straks niet meer op aardgas.

Energietransitie is het omschakelen van aardgas naar een duurzame energiebron waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. De energietransitie is een grote en complexe opgave. Daarom is dit onderwerp onderverdeeld in subonderwerpen: Schone warmte, Energiebesparing en Duurzame opwek.

Samenwerking is de succesfactor in deze opgave. De opgave is van en voor iedereen: inwoners, bedrijven, partners en andere stakeholders, lokaal maar ook regionaal. Via Puur Hoorn informeren we je over de energietransitie en hoe we samenwerken op de onderwerpen.

01 Schone warmte

02 Energiebesparing

03 Duurzame opwek

01 Schone Warmte

We werken aan een duurzame gemeente die helemaal klaar is voor de toekomst. Onze ambitie is dat Hoorn klimaatneutraal is in 2040. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in Hoorn doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De warmtetransitie – de verandering van het gebruik van aardgas naar schone vormen van warmte – speelt hierin een grote rol.

Warmtenet Kersenboogerd

De komende 5 jaar wordt gewerkt aan de aanleg van een warmtenet in het centrumgebied Kersenboogerd. De eerste fase van de werkzaamheden start in 2022. Daarom zijn er op 17 en 18 november twee online bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van de Kersenboogerd. Eerste stappen naar een warmtenet De verandering naar schone warmte is een grote klus en doen we wijk voor wijk, stap voor stap. Eén van de eerste stappen is dat de komende jaren een warmtenet wordt aangelegd in het centrumgebied van de wijk Kersenboogerd. We starten met een warmtenet omdat het op dit moment een van de meest duurzame oplossingen is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Tijdens de informatieavonden legden we samen met HVC en Intermaris uit hoe dit in zijn werk gaat. Je kan de bijeenkomst terugkijken op www.warmtenethoorn.nl.

Brochure Hoorn over op Schone Warmte

In de brochure Hoorn over op schone warmte (pdf 2 MB) leest u alles over de verandering van aardgas naar 100 % duurzame energie, dit noemen we schone warmte. Ook lees je meer over de technieken en warmte-oplossingen per wijk, die op dit moment het meest voor de hand liggen in onze stad. De brochure is voor alle inwoners van Hoorn die meer informatie willen over de stappen die je kan zetten naar een comfortabele en energiezuinig woning.

WijDoenWat.nl

De campagne WijDoenWat neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen. Op de website www.wijdoenwat.nl vind je de checklist over hoe je stapsgewijs je woning energiezuinig kan maken. Ook lees je ervaringen van bewoners die al stappen hebben gezet tijdens bijvoorbeeld een verbouwing van hun woning.

'Ons gasverbruik daalde enrom. Naast het aanpakken van de vloer, hebben we de ramen vervangen door HR++ glas voor betere isolatie. Het effect van isoleren merkten we meteen! Ons gasverbruik daalde enorm en is nu zelfs minder dan dat van een appartement.’ vertelt Ivo over hun verbouwing. Geïnspireerd? Het hele verhaal lees je hier: wijdoenwat.nl/verhalen

CijfersENZO

De website Wijdoenwat.nl is inmiddels 9.000 keer bezocht. De checklist is al 165 keer gedownload. Via social media heeft de campagne 160.000 mensen bereikt via Facebook en via Instagram 68.000!

Aankomende weken worden er 185 driehoeksborden langs de weg geplaatst, verdeelt over 10 gemeenten. En je ziet meer advertenties in de krant en regionale weekbladen. Samen gaan we voor meer bewustwording en zetten we in op stap voor stap naar een aardgasvrije woning.

CijfersENZO

Onderstaande cijfers zijn resultaten van 2018 t/m 2021. De genoemde doelen zijn gebaseerd zoals vastgesteld in het programma Duurzame Stad van de gemeente Hoorn.

Met de energiesubsidie van de gemeente Hoorn zijn er 903 aanvragen verstrekt. 699 aanvragen waren voor zonnepanelen en 204 voor isolatie.

Het doel om 15% minder CO2 uit te stoten in 2022 is al bijna gehaald. In 2019 stootte we 14.4% minder uit.

Wist je dat 4.6% van de gebruikte energie in Hoorn komt uit duurzame bronnen. Het doel voor 2022 is 23%

Er liggen al meer dan 100.527 zonnepanelen op de Hoornse daken.

De gemeente Hoorn heeft in totaal 2054 zonnepanelen op haar eigen gebouwen gelegt.

Er zijn 414 huizen verduurzaamd door de collectieve inkoop acties met Duurzaam Bouwloket, waarvan 230 huishoudens zonnepanelen hebben aangeschaft.

Er zijn 414 huizen verduurzaamd door de collectieve inkoop acties met Duurzaam Bouwloket, waarvan 230 huishoudens zonnepanelen hebben aangeschaft.

Bronnen: CBS,laatste cijfers van 2019, klimaatmonitor.databank.nl

Gemeente Hoorn, luchtfoto's mei 2021 Gemeente Hoorn, inventarisatie 2018 tot 2021 Duurzaam Bouwloket, inventarisatie 2018 tot 2021

Hoornse energiesubsidie energiebesparende maatregelen

Ook in 2022, heeft de gemeente Hoorn weer een subsidie energiebesparende maatregelen een duurzaamheidslening. Houdt de socials en media in de gaten voor meer informatie over wanneer je je aanvraag kan indienen.

Besparen met isoleren in de Kersenboogerd

De gemeente Hoorn organiseert in januari 2022 vier webinars over het onderwerp ‘Besparen met isoleren’. Huiseigenaren die wonen in de Kersenboogerd worden hiervoor uitgenodigd. Er wordt ook een inkoopactie voor woningisolatie gepresenteerd. Dit aanbod wordt in samenwerking met regionale bedrijven aangeboden. Huiseigenaren kunnen zich hiervoor inschrijven via www.duurzaambouwloket.nl/hoornisoleert.

Gluren bij duurzame buren

Halverwege oktober bracht de groene reporter een bezoek aan zeven duurzame woningen in regio Westfriesland. Comfortabel met de benen op tafel konden inwoners via hun beeldscherm meekijken naar online rondleidingen door energiezuinige en duurzame woningen. Geheel coronaproof. Heb je het gemist en vind je dat eigenlijk wel jammer? De rondleidingen en livestreams zijn terug te zien via www.duurzaambouwloket.nl/gluren-wf

CijfersENZO

In totaal hebben 236 kijkers via webinargeek binnen gegluurd via de digitale rondleiding. Via Facebook hebben er ruim 10.000 Westfriese kijkers via livestreams binnen gegluurd.

02 Energiebesparing

De beste energiebesparing is de energie die je niet gebruikt. Energie besparen is makkelijk als je weet waarop je moet letten. Dit is goed voor het milieu en voor je portomonnee. Met verschillende acties door advies en begeleiding in te zetten stimuleert gemeente Hoorn inwoners om hun energieverbruik te verlagen.

03 Duurzame opwek

Gemeente Hoorn gelooft dat zonne-energie belangrijk is voor schonere energie in Hoorn. Via Puur Hoorn worden inwoners over zonne-energie in Hoorn geïnformeerd. Kijk op de website hoe je zelf zonne-energie kan opwekken of kan krijgen.

Stralende en grootse zonnepanelenactie

In gemeente Hoorn is vanaf oktober een stralende zonnepanelenactie van start gegaan. Regionale installateurs bundelen de krachten en bieden inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs. Er zijn in Hoorn drie online informatieavonden over zonnepanelen gepresenteerd door Duurzaam Bouwloket. Toen werd de actie ook gelanceerd. De actie loopt tot 10 januari 2022. Deze actie past in de ambitie van regio Westfriesland om in 2040 energieneutraal te zijn. Samen met de zes andere Westfriese gemeenten organiseerden wij deze inkoopactie. Alle partijen die samenwerken bij deze actie zijn lid van brancheorganisatie Holland Solar. Holland Solar spant zich in om de zonnepanelen zo verantwoord mogelijk te laten produceren.

CijfersENZO

Inmiddels hebben er bijna 800 inwoners zich ingeschreven voor deze actie en zijn er ook 66 bestellingen voor zonnepanelen geweest.

Hoorn gelooft in zonne-energie

Irma en Bart zijn blij met hun zonnepanelen. De besparing op energiekosten én de vergoeding van stroom die ze leveren aan het net is een mooie winst. Dit motiveert ze om hun woning nog energiezuiniger te maken. Ook laten ze de aarde graag netjes achter voor de toekomst van hun kinderen.