Duurzame stad

Klimaatverandering

& biodiversiteit

Landurige droogte en hitte, wateroverlast en bodemdaling; zonder maatregelen zal klimaatverandering een steeds grotere impact krijgen op stad. We ontwikkelen een aanpak om die weerbaarheid in te bouwen in de (openbare) ruimte. Een groene omgeving helpt ook om wateroverlast van hoosbuien te verminderen en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Hoorn is rijk aan parken, plantsoenen en bomen. Verschillende planten- en diersoorten houden de natuur in balans en een grote biodiversiteit is belangrijk. Ook groene tuinen helpen hierbij.

WatZr Campagne

Watzren staat voor kleine acties in en rond het huis zoals geveltuintjes aanleggen of een regenton plaatsen. Onder die noemer voeren HHNK, PWN en de gemeenten in Noorderkwartier campagne om bewoners in beweging te brengen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Op de website watzr.nl staat elk kwartaal één thema centraal. WatZr Straat De zoektocht naar de groenste straten paste in het herfstthema wateroverlast. En hielp meteen om de WatZr-campagne flink zichtbaar te maken. Afgelopen herfst werden inwoners van Hollands Noorderkwartier opgeroepen om foto’s van groene initiatieven in hun buurt in te sturen. Vanuit de hele regio kwamen inzendingen binnen. De Weegbree in Risdam-Noord is genomineerd tot voorbeeldstraat voor Hoorn en is omgedoopt tot WatZr-straat 2021. Bewoners zijn aan de slag gegaan met het vergroenen van zes boomspiegels, het stukje grond rondom een boom, en een groenstrook op hun gezamenlijke parkeerplaats. Naast de nominatie overhandigde Wethouder Samir Bashara een tas vol bloembollen, kleurplaten voor de kinderen en een egelhuis voor de buurt. Lees hier verder.

WatZr PatZr

Een WatZr-ambassadeur is een WatZr PatZr en deelt tips, inspireert anderen en doet zelf 1 of meer watZrs. Ted van der Bruggen is benoemd tot WatZr PatZr. Ted is een bevlogen en betrokken inwoner van Hoorn. Samen met Buurtgroep Risdam-Noord Groen zet hij zich in voor een groene en leefbare wijk. Hij inspireert zijn buren tot tal van vergroeningsideeën, zoals het oprichten van een groene buurtgroep, een plantjesmarkt, aanleg van een openbare fruittuin, de organisatie van presentaties, een actie om bouwplannen in een park te voorkomen: Ted is de kartrekker. En dus met recht een watZr patZr te noemen. Ted: “Ik breng de wijkgenoten niet zozeer dat enthousiasme voor al die initiatieven bij, in feite zijn zij al enthousiast maar moeten horen hoe wij dat samen om kunnen zetten in daden. Het enthousiasme van de wijkbewoners inspireert mij keer op keer om weer op andere manieren te werken aan een beter (leef)klimaat rond onze huizen. Het is geweldig om te zien dat onze wijk het zo opgepakt!”