Partnernieuws

uit de samenwerkingstafel Duurzame Stad


Zonnecoöperatie Westfriesland

Inwoners van Westfriesland kunnen zonnecertificaten kopen voor €75. Deze staan symbool voor een deel van het zonnepark.

MAK Blokweer: Expeditie Duurzaam

Leerlingen van meerdere basisscholen in gemeente Hoorn zijn via doe-activiteiten aan de slag met duurzaamheid dit schooljaar 2021-2022. De expeditie gaat langs verschillende wijken. Deze herfst brengt MAK Blokweer het project in 5 scholen in de Kersenboogerd, Blokker en Zwaag. In het voorjaar gaat Expeditie Duurzaam langs 5 andere scholen in Risdam, Kersenboogerd en Zwaag.

Tijdens Expeditie Duurzaam maken leerlingen o.a. kennis met de ‘7 Junior Global Goals’. Deze Junior Global Goals zijn vereenvoudigde doelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties, en leren kinderen beter begrijpen wat duurzaamheid precies betekent. Op elke school start het project met de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid, de kick-off. Op die dag worden alle Junior Global Goals met leuke doe-activiteiten geïntroduceerd. Bijvoorbeeld door het spel ‘Zeker weten, lekker eten’ en een echte 0-meting waarbij de leerlingen zich bewust worden hoeveel zij al weten over en doen aan duurzaamheid. Lees verder.

Wist je dat... Bomen nemen water op, houden water vast en verdampen water. Wist je dat een boom zo’n 100 liter water kan verdampen per dag? Met een boom in je tuin zorg je ervoor dat regenwater kan verdampen, via de bladeren van je boom. Wel tot drie keer meer dan een tuin zonder groen. En tijdens hete dagen is het 1 tot 2 graden koeler in je tuin! Ook vangen bomen CO2 op, waardoor er minder CO2 in de lucht komt. Achter de hazelnootboom schuilt ook een mooie symboliek. De boom staat voor kennis, wijsheid en inspiratie. Alle wijsheid zit, zoals het gezegde luidt, ‘in een notendop’. In de kern van de hazelnoot wordt al het goede opgeslagen en deze boom leert ons daarom het opslaan en doorgeven van kennis. Lees verder.

Stichting Steenbreek en Deeltuinen: Vergroenquiz groot succes!

Oktober is ‘De Maand van het Vergeten Plantseizoen’. Gemeente Hoorn deed samen met 10 andere gemeenten mee aan de Vergroenquiz. Oktober is namelijk hét moment om bomen te planten. Met de Vergroenquiz werd de groene kennis van onze inwoners op de proef gesteld en kregen ze tips om de tuin klimaatvriendelijk te maken. Je maakte kans op een hazelnootboom! Onder alle inzendingen zijn 25 hazelnootbomen per gemeente verloot. We zagen ook een mooie koppelkans met de WatZr campagne en hebben de zichtbaarheid vergroot door samen op te trekken in de actie. CijfersENZO Aan de Vergroenquiz hebben 11 gemeenten deelgenomen. 1.973 Inwoners uit de deelnemende gemeenten hebben hun groene kennis op de proef gesteld met de Vergroenquiz en er worden samen 275 bomen geplant. Gemiddeld zijn per gemeente 21.039 inwoners via de social media advertenties bereikt. Gemiddeld zijn de inwoners van alle gemeenten samen 62% groen.

Stichting Risdam-Noord: Vergroeningskansen spotten op de fiets

Op de grond van een oude perengaard, achter de kerk in Zwaagdijk-West verrijst Zonnepark Zwaagdijk-West. Het park, waarvan de afronding gepland staat voor 2023, moet jaarlijks genoeg stroom opleveren voor 2000 huishoudens. Het project is een samenwerking van buurtinitiatief Zonnecoöperatie West-Friesland 2, projectontwikkelaar Sunvest, de gemeente Medemblik en inwoners van Westfriesland. Lees verder.

Risdam-Noord Groen! De buurtgroep heeft als doel om de wijk Risdam-Noord leefbaar te houden voor alle bewoners door ervoor te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in de tuinen van de bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Deze groep wijkbewoners, inmiddels een stichting, wordt door het Bewonersoverleg Risdam-Noord en de gemeente Hoorn aangemerkt als buurtgroep. Met deze twee organisaties wordt evenals met de onderstaande partners samengewerkt. Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website of schrijf je in voor de nieuwsbrief

Clean2Anywhere: Weggooien is zonde!

“Weggooien is zonde” roept Edwin ter Velde van Clean2Anywhere. Waar de één afval ziet, ziet hij een product. Afval kan prima worden hergebruikt en daar valt veel winst mee te behalen voor organisatie en bedrijven. Met zijn handelsmissie vraagt hij aandacht voor een circulaire wereld en roept bedrijven op om samen te kijken waar kansen liggen. Met twee 17e eeuwse werkboten, volledig gebouwd uit afvalplastic, vaart Clean2Anywhere voor de tweede keer op handelsmissie van Hoorn naar Amsterdam. Dit jaar neem hij een lading mee van betekenis voor Bouwend Nederland. Clean2Anywhere blijft met hulp van jongeren en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken aan de bouw van werkboten uit afvalplastic. Het ultieme doel is de bouw van een VOC Fluitschip waarmee ze uitvaren naar Batavia. Lees verder