Duurzame stad

Energietransitie

Een van de grootste en meest urgente maatschappelijke opgaven is de energietransitie. Zo’n verandering die ieder huishouden en bedrijf in Nederland raakt, hebben we eerder gehad. Toen we van kolen overgingen op aardgas. Koken, douchen en verwarming van een huis of bedrijf gaat straks niet meer op aardgas.

Energietransitie is het omschakelen van aardgas naar een duurzame energiebron waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. De energietransitie is een grote en complexe opgave. Daarom is dit onderwerp onderverdeeld in subonderwerpen: Schone warmte, Energiebesparing en Duurzame opwek.

Samenwerking is de succesfactor in deze opgave. De opgave is van en voor iedereen: inwoners, bedrijven, partners en andere stakeholders, lokaal maar ook regionaal. Via Puur Hoorn informeren we je over de energietransitie en hoe we samenwerken op de onderwerpen.

01 Schone warmte

02 Energiebesparing

03 Duurzame opwek

01 Schone Warmte

Wij zijn trots en zuinig op Hoorn. Én wij willen een duurzame gemeente die helemaal klaar is voor de toekomst. Onze ambitie is dat Hoorn klimaatneutraal is in 2040. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in Hoorn doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De warmtetransitie – de verandering van het gebruik van aardgas naar schone vormen van warmte – speelt hierin een grote rol.

Campagne WijDoenWat

De campagne WijDoenWat is in een fris jasje gestoken! De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050, informeert over de rol van de gemeente en over wat inwoners zelf kunnen doen. De campagne is een samenwerking van vijftien gemeenten in Noord-Holland en Omgevingsdienst NHN. De vernieuwe website www.wijdoenwat.nl is de spil van de campagne. 'Als iedereen iets kleins doet, doen we met elkaar een heleboel!'

Duveke woont samen met haar man Ruud en kinderen Levi en Julia in een nieuwbouwhuis in Zwaag. In 2020 verbouwden ze hun huis en investeerden ze in zonnepanelen. Zij delen hun verhaal via WijDoenWat.

Filmpje

Infographic

Klik hier om een infographic te bekijken over wat schone warmte voor inwoners van Hoorn betekent.

Subsidiepot energiebesparende maatregelen leeg

Het subsidiebudget voor 2021 om je huis energiezuinig te maken is op. Vanaf 15 januari 2021 konden aanvragen worden ingediend. Na bijna 350 aanvragen is het volledige subsidiebudget van € 100.000,- verbruikt. De meeste aanvragen waren voor zonnepanelen. Lees hier meer.

Gezamenlijke inkoopactie woningisolatie

Tot en met 15 augustus is er voor inwoners uit de gemeente Hoorn een gezamenlijke inkoopactie voor woningisolatie en verduurzaming. Met deze actie worden inwoners op weg geholpen bij het verduurzamen van woningen. Naast de inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen die het isoleren van een woning extra interessant maken. De actie is een samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. Lees verder.

Duidelijk verhaal

De webinars ‘Energiebesparing en comfortabel wonen’ voor jaren 80 woningen werden goed ontvangen. Begin juni zijn huiseigenaren uit de wijken Risdam en Grot Waal met een jaren 80 woning uitgenodigd voor de webinars. De deelnemers vonden de presentatie en de mondelinge toelichting zinvol en duidelijk. Er werd in stappen aangegeven hoe het comfort en de kwaliteit van de woning verbeterd kan worden en hoeveel er bespaart kan worden op energiekosten. Lees verder.

02 Energiebesparing

De beste energiebesparing is de energie die je niet gebruikt. Energie besparen is makkelijk als je weet waarop je moet letten. Dit is goed voor het milieu en voor je portomonnee. Met verschillende acties door advies en begeleiding in te zetten stimuleert gemeente Hoorn inwoners om hun energieverbruik te verlagen.

03 Duurzame opwek

We moeten uiteindelijk onze energiebronnen vernieuwen. Duurzame stad begeleidt in de verandering van opwerk uit fosiele brandstoffen naar duurzame warmte en elektriciteit uit grond, zon en wind.

Ondernemersloket voor geopend!

Op woensdag 12 mei is het Duurzaam Ondernemersloket West-Friesland officieel gelanceerd tijdens een online talkshow gepresenteerd door Robert-Jan Knook. Het nieuwe loket gaat ondernemers op alle Westfriese bedrijventerreinen helpen bij de noodzakelijke energietransitie. De ambitie is groot: energieneutrale bedrijventerreinen in 2040! Lees verder.

Hoorn gelooft in zonne-energie

Irma en Bart zijn blij met hun zonnepanelen. De besparing op energiekosten én de vergoeding van stroom die ze leveren aan het net is een mooie winst. Dit motiveert ze om hun woning nog energiezuiniger te maken. Ook laten ze de aarde graag netjes achter voor de toekomst van hun kinderen.